Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Video Referens

Video Referens

Vi hoppas att din video referens kan också bli en  motivation för andra i framtiden.

FÖRE BEHANDLING:

Om du tar del av texten på hemsidans olika flikar kan du få svar på dina frågor liksom en idé om vad biomagnetisk terapi är.EFTER BEHANDLING:

Drick minst tre liter vatten per dag

under de två första dygnen.